top of page

Kallelse till Extra Bolagsstämma 

Styrelsens redogörelse 15 kap. 8 § aktiebolagslagen

Vänligen klicka på knappen nedan för att läsa "Styrelsens redogörelse 15 kap. 8 § aktiebolagslagen".

Bilaga A - Villkor för konvertibler 2022-2025

Vänligen klicka på knappen nedan för att läsa "Bilaga A - Villkor för konvertibler 2022-2025".

Styrelsens beslut om emission av konvertibler

Vänligen klicka på knappen nedan för att läsa "Styrelsens beslut om emission av konvertibler".

Poströstningsformulär

Vänligen klicka på knappen nedan för att läsa "Poströstningsformulär".

Årsredovisning med revisionssberättelse 2021

Vänligen klicka på knappen nedan för att läsa "Årsredovisning med revisionssberättelse 2021".

Kallelse till extra bolagsstämma

Vänligen klicka på knappen nedan för att läsa "Kallelse till extra bolagsstämma".

Revisorns yttrande 15 kap. 8 § aktiebolagslagen

Vänligen klicka på knappen nedan för att läsa "Revisorns yttrande 15 kap. 8 § aktiebolagslagen".

Fullmaktsformulär

Vänligen klicka på knappen nedan för att läsa "Fullmaktsformulär".

bottom of page