top of page

Kallelse till Bolagsstämma 

Revisionsberättelse 2023

Vänligen klicka på knappen nedan för att läsa "Revisionsberättelse 2023".

Kallelse till bolagsstämma 2024

Vänligen klicka på knappen nedan för att läsa "Kallelse till bolagsstämma 2024".

Kallelse till bolagsstämma 2023

Vänligen klicka på knappen nedan för att läsa "Kallelse till bolagsstämma 2023".

Revisionsberättelse 2022

Vänligen klicka på knappen nedan för att läsa "Revisionsberättelse 2022".

Årsredovisning för PTF Global Venture AB (publ), 2023

Vänligen klicka på knappen nedan för att läsa "Årsredovisning för PTF Global Venture AB (publ), 2023".

Fullmaktsformulär 2024

Vänligen klicka på knappen nedan för att läsa "Fullmaktsformulär 2024".

Fullmaktsformulär 2023

Vänligen klicka på knappen nedan för att läsa "Fullmaktsformulär 2023".

Årsredovisning för PTF Global Venture AB (publ), 2022

Vänligen klicka på knappen nedan för att läsa "Årsredovisning för PTF Global Venture AB (publ), 2022".

bottom of page